Dimensionering Zonnepanelen: Onder + Over

Wil je dat je nieuwe zonnepanelen systeem zo veel mogelijk opbrengt? Dit bereik je door het vermogen van de zonnepanelen optimaal af te stemmen op het vermogen van de omvormer.

Dit wordt ook wel het dimensioneren van de omvormer genoemd.

In deze gids lees je onder meer wat dit dimensioneren precies inhoudt en wat er wordt bedoeld met overdimensioneren en onderdimensioneren.

Vergelijk zonnepanelen specialisten
Ontvang gratis offertes van erkende vakmensen, binnen 2 minuten aangevraagd.
Gratis en vrijblijvend

Wat is het dimensioneren van een zonnepanelen omvormer?

Voor iedere omvormer is het maximale voltage en de maximale stroom bepaald. Voor het behalen van een optimaal rendement is het van belang dat de zonnepanelen en de omvormer zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

 • Het dimensioneren van een omvormer houdt in dat het ingangsvermogen van de omvormer wordt ingesteld, ofwel bij welk vermogen start de omvormer op en treedt het in werking.
 • Dit ingangsvermogen van de omvormer moet in de juiste verhouding staan tot het vermogen dat de zonnepanelen leveren.
 • Er kan hierbij gekozen worden voor onderdimensionering en overdimensionering.

Hoe wordt een omvormer gedimensioneerd?

Voor het dimensioneren van de omvormer is het belangrijk om de Power Ratio te berekenen.
De berekening van de Power Ratio gaat als volgt:

Het ingangsvermogen (DC-zijde) van de omvormer wordt gedeeld door het piekvermogen van de zonnepanelen.

 • Vaak wordt in Nederland een power ratio van ca. 80% tot 90% aangehouden voor dimensionering van de omvormer. Dit wordt ook wel onderdimensionering genoemd.
 • Reden hiervoor is dat zonnepanelen hun maximale Watt Piek vermogen het overgrote deel van het jaar niet halen. Om die reden kan de omvormer lager gedimensioneerd worden dan het piekvermogen van de zonnepanelen.
 • Zijn de zonnepanelen meer westelijk of oostelijk georiënteerd dan kan er nog een lagere power ratio worden aangehouden.
 • Bevinden de zonnepanelen zich in het noordelijk kustgebied dan kan er een iets hogere power ratio gehanteerd worden, omdat in dit gebied wat lagere temperaturen zijn, maar het aantal zonuren hier behoorlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde.
 • Eigenlijk geldt alleen in het voorjaar wanneer de zonnestand al hoog is, maar de temperaturen nog laag zijn, dat het mogelijk is dat het maximale vermogen van de zonnepanelen wordt gehaald. Alleen dan zou een omvormer die 1:1 is gedimensioneerd, alle opgewekte energie kunnen omzetten.

Een zonnepanelen specialist kan met behulp van speciale software voor je berekenen wat de optimale power ratio is voor de zonnepaneleninstallatie en welke omvormer hier het beste bij past.

Wat is overdimensioneren?

Het overdimensioneren van de omvormer ten opzichte van de zonnepanelen houdt in dat de omvormer een hoger maximaal ingangsvermogen heeft dan het totale vermogen dat de zonnepanelen kunnen leveren.

 • Vanwege de weersomstandigheden hier, wordt dit overdimensioneren van de omvormer in Nederland niet aangeraden. Het zou dan ook betekenen dat je kiest voor een omvormer die eigenlijk te groot is voor de zonnepanelen.
 • Bij overdimensionering zal de omvormer later opstarten, dit komt doordat eerst de opstartwaarde bereikt moet worden. Dit zal over het algemeen leiden tot een lagere energieopbrengst van de zonnepanelen, omdat deze waarde op de dagen dat het niet of minder zonnig is, mogelijk niet wordt bereikt.
 • Bovendien geldt dat een omvormer die onderbelast wordt, minder efficiënt werkt en dat een zwaardere omvormer ook nog eens duurder is in aanschaf.

Wat is onderdimensioneren?

Het onderdimensioneren van de omvormer ten opzichte van de zonnepanelen houdt in dat de omvormer een lager maximaal ingangsvermogen heeft dan het totale vermogen dat de zonnepanelen kunnen leveren.

 • Er wordt weleens gesteld dat je in dit geval kiest voor een te kleine omvormer voor je zonnepanelen. Dit is alleen niet het geval. Op de minder zonnige dagen kan deze kleinere omvormer sneller opstarten waardoor de omvormer sneller onder de gegeven weersomstandigheden de maximale opbrengst kan behalen.
 • Uitgaande van een zeer zonnige dag, zal de productie rond het middaguur worden begrensd tot het maximale vermogen van de omvormer. Er zal dan ook een bepaald gedeelte van de opgewekte energie verloren gaan. Dit verschijnsel wordt ook wel
  ‘aftoppen’ genoemd. Dit verlies aan opbrengsten op de ‘topdagen’ zal alleen niet opwegen tegen de extra opbrengsten die een ondergedimensioneerde omvormer op de minder zonnige dagen weet te realiseren.
 • Bij onderdimensionering van de omvormer gaat er op de piekdagen weliswaar wat energie verloren, maar vanwege het feit dat in Nederland de zonnepanelen vrijwel niet hun piekvermogen halen, levert onderdimensioneren je over de gehele linie bekeken toch het meeste op.
 • Verder geldt uiteraard dat een kleinere omvormer goedkoper in aanschaf is dan een grotere omvormer. Ook dit verschil in aanschafprijs dient te worden meegenomen in de overweging wat nu de meest geschikte omvormer is.

Wat is beter: onderdimensioneren of overdimensioneren?

Zoals hierboven al is aangegeven, wordt in Nederland eigenlijk altijd gekozen voor het onderdimensioneren van de omvormer ten opzichte van de zonnepanelen.

Onderdimensioneren van de omvormer heeft de volgende voordelen:

 • 1. Kleinere omvormer start sneller op en schakelt later uit: Doordat een kleinere omvormer sneller opstart dan een groter omvormer, wordt meteen al aan het begin van de dag de eerste opbrengst meegepakt. Ook zal een kleinere omvormer later op de dag weer uitschakelen. Dit voordeel weegt ruimschoots op tegen het sneller aftoppen van een kleinere omvormer op de zeer zonnige dagen.
 • 2. Omvormer werkt efficiënter: Wanneer een omvormer op het maximale vermogen kan werken, dus wanneer deze op of vlakbij zijn maximale vermogen werkt, wekt het efficiënter stroom op. Het is dus het beste dat de omvormer het grootste deel van de tijd werkt bij een relatief hoge belasting. Het omgekeerde geldt ook: een omvormer die beschikt over een hoog vermogen, maar die veel minder vermogen hoeft te leveren, levert juist minder rendement.
 • 3. Kleinere omvormer is goedkoper: Een kleinere omvormer is goedkoper in aanschaf dan een grote omvormer. Ook dit is een factor om rekening mee te houden bij de overweging of er gekozen wordt voor overdimensionering of onderdimensionering van de omvormer.

Is onder- of overdimensioneren slecht voor de omvormer of de zonnepanelen?

Zowel onderdimensioneren als overdimensioneren is niet slecht voor de omvormer of de zonnepanelen.

 • Kies je voor overdimensionering, dus voor een omvormer met een groter vermogen dan dat van de zonnepanelen, dan is dit technisch gezien geen enkel probleem.
 • Kies je voor onderdimensionering, dus voor een omvormer met een lager vermogen dan dat van de zonnepanelen, dan zijn er op heel zonnige dagen momenten dat de zonnepanelen meer stroom zullen opwekken dan dat de omvormer aankan. De MPP spanning (Maximum Power Point) zal dan op zo’n manier over de zonnepanelen worden aangepast, dat deze niet meer vermogen zullen produceren dan het maximale ingangsvermogen van de omvormer.
 • Een beperkte mate van onderdimensionering zal dan ook geen schade toebrengen aan de omvormer of de zonnepanelen.

Offertes aanvragen bij zonnepanelen specialisten

Ben je van plan om zonnepanelen aan te schaffen dan komt daar best het nodige bij kijken. Het is verstandig om bij meerdere zonnepanelen specialisten offertes aan te vragen.

Vraag hieronder gratis + vrijblijvend zonnepanelen offertes aan.

Vergelijkbare berichten